Głucha mama na rynku pracy

„Głucha Mama na rynku pracy” to projekt skierowany do Was, Głuche Mamy, ale także do wszystkich kobiet niesłyszących, które planują ciążę lub mają już dzieci, ale zadają sobie pytania: Jakie są moje prawa pracownicze podczas ciąży i po urodzeniu dziecka? Jak skutecznie powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Jak rozwijać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe? Jak być elastycznym i nie bać się zmieniać swojej pracy?

Materiał do tych tematów będzie tworzony wspólnie przez zespół projektu, specjalistów z Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz same Głuche Mamy, których opinie, uwagi i doświadczenia zostaną uwzględnione w końcowych materiałach projektu.

 

INNOWACJA

 

Jest to innowacyjny, pierwszy tego typu projekt, który chce aktywnie zaangażować nie tylko specjalistów, ale też odbiorców (Głuche Mamy) w tworzenie ostatecznej treści dostępnych na tej stronie. Projekt jest testowany na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, a jego rezultaty posłużą jako model dla całego kraju.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety głuche/słabosłyszące, posługujące się Polskim Językiem Migowych (PJM), w wieku od 20 do 40 lat, które są mamami, są w ciąży lub dopiero planują zajście w ciążę i mieszkają lub są zameldowane w Małopolsce lub na Śląsku. Oczywiście rezultaty projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych z całej Polski. A już teraz kobiety z całego kraju mogą wypełnić ankietę online dostępną w zakładce „Ankiety”, co także pomoże nam w pracy nad projektem.  

 

CO STWORZYMY?

 

Obecnie trwają prace nad I Etapem projektu. Tworzymy wstępne treści oraz zakres tematyczny, który będzie w projekcie. Jednocześnie konsultujemy te treści ze specjalistami z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) w Krakowie i Katowicach. Szukamy też i angażujemy do współpracy Głuche Mamy/Głuche Kobiety z Małopolski i Śląska, na ich opiniach i uwagach bardzo nam zależy.

 

Dzień Otwarty w WUP

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w projekcie będą Dni Otwarte dla Głuchych Mam w WUP w Krakowie i Katowicach pod koniec czerwca 2018. Tam spotkamy się osobiście, przekażemy ciekawą wiedzę i zbierzemy uwagi i opinie od zaproszonych pań. Więcej na ten temat w zakładce „Dzień Otwarty”.

 

Końcowe materiały

 

Na bazie wszystkich treści i opinii zebranych w czasie I Etapu projektu powstaną filmy z lektorem PJM, które będą omawiać  najważniejsze zagadnienia dotyczące prawa pracy, prawnych aspektów macierzyństwa i rozwoju kompetencji osobistych. Będzie to II Etap projektu. Oprócz filmów, na tej stronie znajdzie się też dużo dodatkowych informacji – linki, infografiki, wzory dokumentów itp.

Wszystkie materiały na tej stronie będą dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych, na licencji „Domeny publicznej”.

Jesteśmy przekonani, że rezultaty tego projektu będą pomocą dla wszystkich Głuchych Mam/Głuchych Kobiet w Polsce.

 

KTO TWORZY? KTO FINANSUJE?

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Między Uszami we współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Krakowie i Katowicach. Nasze działania finansowane są w ramach WIOSENNEGO INKUBATORA INNOWACJI prowadzonego przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa. Więcej o tym programie tutaj >>> https://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/